Make your own free website on Tripod.com

FALSAFAH PENDIDIKAN SEKOLAH

Melahirkan pelajar yang sempurna dari segi intelek, rohani dan jasmani agar menjadi warganegara yang berguna.

Melahirkan pelajar yang berkeinginan dan berkebolehan untuk memberi sumbangan kepada sekolah.

Melengkapkan pelajar dengan sikap positif untuk ketahanan diri dan memupuk nilai peribadi yang tinggi, amanah serta berwibawa.

 

 

KE MENU